Historia

Karlsson Företagspartner AB grundades år 2010 av tvillingarna Mikael och Daniel Karlsson och har sedan detta år expanderat med kunder i hela Sverige. VI är en trygg affärspartner som uppvisar AA rating hos Soliditet, där vi bygger långsiktiga och trygga relationer med våra kunder.

Några av våra kunder