Våra kontor

Söderhamn, huvudkontor

Kyrkogatan 16
826 32 Söderhamn

Gävle

Stora Esplanadgatan 9
803 11 Gävle

Dalsjöfors

Uppegårdsgatan 1,
516 34 Dalsjöfors

Karlsson Företagspartner AB

Org.nr: 556805-9017

Telefon: 0270-28 40 14
info@karlssonforetagspartner.se

Facebook

Några av våra kunder